Four Poems from the Hungarian

Image by Claudia Hinz. Free use via Pixabay Content License

Aznap

fagyott a dér. bokor alján maszatol a hajnal.
éle van a napnak mikor megyek Aznap,
hogy a tűzhöz valamit előkaparjak.
csak mínusz hat van… a hideg
felpofoz belesápadok a tájba.
nem haragszom. nem sért.
mégis mintha megbántódnék
könny ömlik majd rám fagy az Aznap
más rugdos mástól félek
elanyátlanodva veszteglek
ebben a télben.
Gyújtós kell a maradék fából.
Szétverek egy régi ágyat,
a nyáron még altatott.
kacatok hányódnak üresnek hitt helyeken
teleírt elázott fűzet sarka szamárfül
elhagyott dolgok közül valami jó s melegedni kerül.
délután a tűznél a villanyfénynél
összeszedem összes tévedésem
összefogom az ággyal, az összes irománnyal
a kazánba szórom, hogy Aznap még melegben emlékezzem.

That day
(translated by Ágnes Megyeri)

white frost. dawn smudging underneath a bush.
sharp sunshine as I walk on That day
to scrape something up for the fire.
only minus six… cold
slaps me in the face I pale into the landscape.
I am not angry; it does not hurt.
still it seems as if I were offended
tears pour down and That day freezes on me
some kick me others scare me
helplessly stranded
in this winter.
Kindling needed from leftover wood
Break an old bed into pieces,
it used to put me to sleep in summer.
junk lying around in places thought to be empty
task-book written in full; soaked, dog-eared
some of these lost things are good and have you warmed up.
in the afternoon at the fire by lamplight
I gather all my failures
grab them with the bed, with all the papers
throw them in the furnace so I can still enjoy the warmth on That day and remember.

***

Kör

kút mélyéből kör alakú ég
beton káva hasít szeletet
vízbefúlt rongyok lebegnek
mint ördöghal szárnyak

beszűkült nyugalom
fekete földes körmök áznak
holt kéz a ruhát igazítja
szél fújta hullámcsobbanásban lobog

jeges víz harapja a húst
csámcsog csettint kóstolja mielőtt felzabálná

arccal fölfelé háton lebeg mintha élne
egyensúlyoz gyönyöre kör mely egyetlen ablak…

ránéz a nap a hold egy maroknyi csillag
szemeit élővé akarja tenni
a halál nem szentimentalista
amiről költemény könnyez szavakat

kör néha kék ég ha van időd borulat
minden kör ha elég sokáig lent maradsz
megízleled a Halál Kelyhe nyílt
kör alakú világa odaátra mutat

arccal fölfelé a hátán lebeg mintha élne
egyensúlyoz gyönyöre kör mely a túlra nyíló egyetlen ablak…

Circle
(translated by Ágnes Megyeri)

circular sky from the depth of a well
concrete rim slits a slice
drowned rags float
like wings of a devilfish

narrowed tranquility
black earth-stained nails soak
dead hand arranges the cloth
flap in windblown wave-splash

icy water bites the flesh
munches tongue clicks, tastes before scoffing it

face up floats on its back as if alive
balances its pleasure circular it is the only window…
looked at by the sun the moon a handful of stars
want to make his eyes alive
death is not a sentimentalist
of which words are wept by a verse

circle sometimes blue sky if you can wait heavy clouds
everything is circular if you stay down long enough
you can taste the Chalice of Death its open
circular world points to the other side

face up floats on its back as if alive
balances its pleasure circular it is the only window opening to the beyond…

***

Holnap a most

mar, és esedezem. botlok. bukok.
fény tört ablakon felvágja meztelen talpam.
örülök az ébredésnek. annak minden fajtájának,
hogy halottak napján állok a hóban s nem feküdnöm kell.

valaki zaklat e-mailben. katt. olvasom.
hogy lehet, hogy elszalasztom, a holnapot.
de tudod mit? megpróbálok állni a hideg hóesésben
és álljon a vessző az Ín, nem hagyom az első marék föld szent

az arcomon. nem hagyom. a temetésem
vegyetek kézbe. zaklassátok poraim. ami voltam
az leszek. por. régi barát borát iszom. fölöttem a fellegek,
s megkínzott ösztön amiért, most itt vagyok. írok. írom.

Ma még csak tegnap. Holnap a most

Tomorrow is now
(translated by Ágnes Megyeri)

it burns, I pray. stumble. fall.
light on broken window slits my naked sole.
I love the awakening. any kind of it.
standing in the snow on all saints’ day, and not having to lie down in it.

someone harasses me by email. click. Reading it.
how is it I let it slip, the day that follows.
but you know what? I try to stand in the cold snowfall
and let the rod stand; the String. I do not allow the first hand full of soil sacred

on my face. I do not allow. at my funeral
take me into your hands. harass my ashes. what I was
I will be that. dust. I drink the wine of an old friend. clouds above me,
and tortured instinct for being here now. I write. I scribble.

Today is only yesterday. Tomorrow is now

***

Izé

bejöttél hozzám s bejött veled a légy
ugyanúgy idegesítesz, mint a zümmögés
már megint, még mindig, még nincs kész
annyira, de annyira izé
összebogoztad az idegrendszerem. elrágtam akár
a hurokba sétált róka a lábát, hogy szabaduljak

nincs veled baj. velem van. túlságosan is
sajnálom magam. meg akarom menteni
tőled, amim még maradt, de sajnos csak a
szerveim épek.
máj, vese, szív. nincs áfa
épp elme, csendes szó Nem, üvöltök tőled.

dombra alig húz a gőz. begőzölt gőzös
zihál a városból el, ki vidékre. az izé utcákba
szorult a falak közül és nem rejtőznek paplan alá
intim esti órák.
ugorjunk szökőkútba, vagy a motorháztetőn
csinállak meg, hogy kurvának érezhesd magad.

valami nincs rendben. a piroson megyek át
eltaposom a zöldet, szedek hideg kavicsot.
megtömöm a zsebeim káromlással, és addig
szórom a szitkokat,
míg a főutcán az összes ablak beroppan
és elszárad a virág a köztéri dézsákban.

Thingy
(translated by Ágnes Megyeri)

you walked into my room and with you came a fly
you annoy me just like its buzz
again, still, not ready yet
it is such a, such a thingy
you tangled my nerves up, I chewed them off
like a fox chews off its leg caught in a snare, to get away

nothing wrong with you. with me, there is. I feel too
sorry for myself, want to save from you
what is left of me, but sadly only
my organs are undamaged.
liver, kidney, heart. no vat
sound mind, quiet word. no, you make me bellow.

steam has trouble pulling onto a hill. cracked-up steamer
wheezes out of town, into the countryside. the thingy is stuck
out on the streets from between walls, and intimate evening hours
do not hide under the duvet.
let’s jump into fountains, or I’ll screw you
on the bonnet, so you can feel like a whore.

something’s not right. I go through red
trample on green, collect cold pebbles.
stuff my pockets with blasphemy and
belch them out
until all windows on the main street snap
and flowers wither in the public flower tubs.


Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.